Update: Baze podataka pločica, koje distribuiraju proizvođači sami

download_arrowDOWNLOAD

ViSoft ima najveću bazu pločica, koja sadržava više od 350 proizvođača i 350.000 slika keramičkih pločica (stanje jul 2013.) U roku od šest meseci u proseku u bazu stavljamo više od 40.000 novih slika pločica. Kontinuirano se povećava udio slika veće rezolucije za stvaranje Photo Tuning slika u visokom kvalitetu. Integracija pločica je besplatna za proizvođače pločica.

Korištenje autorskih prava za slike pločica je predmet ugovora:
ViSoft nudi dva različita ugovora proizvođača za distribuciju svojih slika pločica: opći ili ograničen. Vrstu ugovora izabiru proizvođači. Razlozi za sklapanje ograničenog ugovora mogu biti u činjenici, da ima autorska prava za slike pločica proizvođača treća osoba, koja priprema slike za proizvođača ili proizvođač želi svoju bazu podataka dati na raspolaganje samo određenim kupcima odnosno sam kontrolirati njezinu distribuciju.

Dolje spomenuti proizvođači odlučili su na distribuciju vlastite baze podataka pločica za ViSoft putem njihovih web stranica.

S ovom porukom želimo vam olakšati stjecanje baze podataka sa web stranica proizvođača, koji imaju ograničen ugovor.
Kliknite na logotip proizvođača da biste došli do stranice za download.

Sve ostale dostupne baze podataka pločica možete kao i obično dobiti pomoću ViSoft Internet Update ili na ViSoft DVD-ima.

Dolazi uskoro: ViSoft Premium 2013!

Pripremite se: DVD-i sa novom verzijom programa ViSoft Premium 2013-1 uskoro će biti na vašem stolu. Čak i prije toga moći ćete ga dobiti pomoću ViSoft Internet Update – obratite pažnju na poruke na ovim stranicama.
Updateversand_2013-1_3_small

Još pre toga pripremili smo opis promena u varijantama projekta.

Između ostalog, nova verzija donosi modificiranu funkciju varijanti projekta koja funkcionira ovako: kad počnete raditi na novom projektu, već radite sa varijantom projekta br. 1. Svaka sledeća varijanta će biti sačuvana sa brojevima 2, 3, 4, itd.. Dakle, možete stvoriti potpuno različite prostorije unutar projekta i, naravno, koristiti ih kod prezentacije kupcima.

Takva hijerarhijska struktura osigurava da uvijek radite sa trenutačnom varijantom, dok su sve prethodne varijante sačuvane.

Vaš posao tako je postao lakši.

Oslobodite svoju kreativnost, a istovremeno snimite sve faze razvoja projekta.
variants

Data updates

More then 42000 new tiles in more then 1100 new series, 14869 new 3D objekts, materials and textures on mouse click.

All Details you’ll find in the database description files

Datenupdate 2013 [Cro]
Datenupdate 2013 [Cro]
Datenupdate 2013 [Cro].pdf
838.1 KiB
962 Downloads
Details...
Datenupdate 2013 [CZ]
Datenupdate 2013 [CZ]
Datenupdate 2013 [CZ].pdf
925.6 KiB
975 Downloads
Details...
Datenupdate 2013 [DE]
Datenupdate 2013 [DE]
Datenupdate 2013 [DE].pdf
105.7 KiB
866 Downloads
Details...
Datenupdate 2013 [EN]
Datenupdate 2013 [EN]
Datenupdate 2013 [EN].pdf
108.2 KiB
775 Downloads
Details...
Datenupdate 2013 [ES]
Datenupdate 2013 [ES]
Datenupdate 2013 [ES].pdf
108.0 KiB
692 Downloads
Details...
Datenupdate 2013 [HU]
Datenupdate 2013 [HU]
Datenupdate 2013 [HU].pdf
415.2 KiB
828 Downloads
Details...
Datenupdate 2013 [IT]
Datenupdate 2013 [IT]
Datenupdate 2013 [IT].pdf
97.2 KiB
819 Downloads
Details...
Datenupdate 2013 [NL]
Datenupdate 2013 [NL]
Datenupdate 2013 [NL].pdf
108.2 KiB
744 Downloads
Details...
Datenupdate 2013 [RO]
Datenupdate 2013 [RO]
Datenupdate 2013 [RO].pdf
96.8 KiB
631 Downloads
Details...
Datenupdate 2013 [RU]
Datenupdate 2013 [RU]
Datenupdate 2013 [RU].pdf
2.0 MiB
802 Downloads
Details...
Datenupdate 2013 [Ser]
Datenupdate 2013 [Ser]
Datenupdate 2013 [Ser].pdf
838.1 KiB
693 Downloads
Details...
Datenupdate 2013 [Sl]
Datenupdate 2013 [Sl]
Datenupdate 2013 [Sl].pdf
836.3 KiB
974 Downloads
Details...
Datenupdate 2013[FR]
Datenupdate 2013[FR]
Datenupdate 2013[FR].pdf
120.0 KiB
737 Downloads
Details...