Tip: ViSoft Backup Tool

Preporučljivo je, da povremeno napravite rezervnu kopiju vaših ViSoft podataka, pogotovo prije eventuelne deinstalacije programa ViSoft Premium.

Procedura:

1) Zatvorite ViSoft Premium.
2) Otvorite Windows Explorer i potražite mapu c:\visoftcreative (slovo sa oznakom diska može biti drugčije – zavisi o tome što ste izabrali prilikom instalacije programa).
3) Pokrenite program: BackUpTool.exe
4) Sačuvajte vaše podatke u neku mapu na tvrdome disku ili na vanjskom disku.

Ako trebate pomoć, obratite se na ViSoft tehničku podršku.

Vaša ViSoft ekipa

dasi_en

Još pre toga pripremili smo opis promjena u varijantama projekta.

Između ostalog, nova verzija donosi modificiranu funkciju varijanti projekta koja funkcionira ovako: kad počnete raditi na novom projektu, već radite sa varijantom projekta br. 1. Svaka sljedeća varijanta će biti sačuvana sa brojevima 2, 3, 4, itd.. Dakle, možete stvoriti potpuno različite prostorije unutar projekta i, naravno, koristiti ih kod prezentacije kupcima.

Takva hijerarhijska struktura osigurava da uvijek radite sa trenutačnom varijantom, dok su sve prethodne varijante sačuvane.

Vaš posao tako je postao lakši.

Oslobodite svoju kreativnost, a istovremeno snimite sve faze razvoja projekta.
variants

Izbor varianti tastaturom

F6 scrolls ahead, F7 scrolls back

Tastenkombinationen / Shortcuts for ViSoft Variations

Useful shortcuts to change variants

Do you use the new variants functionality? In case we’re sure you’ll like the following shortcuts:

Save your variants as usual and switch them in any 2D or 3D view as following:

CTRL+ “PAGE UP” for switching to previous variant, CTRL+ “PAGE DOWN” for the next one.

The easiest way is done with function keys:

F6 scrolls ahead, F7 scrolls back