Najnovija obnova programa dostupna je na Internet Update!

ViSoft Premium 2013 pripremljen je! Dobiti ga možete korištenjem ViSoft Internet Update:


u meniju Pomoć kliknite Provjeri obnove »ViSoft Internet Update.

Nakon instalacije moći ćete se prijaviti na novi ViSoft portal za razmjenu datoteka.

Želimo vam puno uspjeha kod rada sa novom verzijom programa ViSoft Premium!

update2013-1