Update: Baze podataka pločica, koje distribuiraju proizvođači sami

download_arrowDOWNLOAD

ViSoft ima najveću bazu pločica, koja sadržava više od 350 proizvođača i 350.000 slika keramičkih pločica (stanje kolovoz 2013.) U roku od šest mjeseci u prosjeku u bazu stavljamo više od 40.000 novih slika pločica. Kontinuirano se povećava udio slika veće rezolucije za stvaranje Photo Tuning slika u visokom kvalitetu. Integracija pločica je besplatna za proizvođače pločica.

Korištenje autorskih prava za slike pločica je predmet ugovora:
ViSoft nudi dva različita ugovora proizvođača za distribuciju svojih slika pločica: opći ili ograničen. Vrstu ugovora izabiru proizvođači. Razlozi za sklapanje ograničenog ugovora mogu biti u činjenici, da ima autorska prava za slike pločica proizvođača treća osoba, koja priprema slike za proizvođača ili proizvođač želi svoju bazu podataka dati na raspolaganje samo određenim kupcima odnosno sam kontrolirati njezinu distribuciju.

Dolje spomenuti proizvođači odlučili su na distribuciju vlastite baze podataka pločica za ViSoft putem njihovih web stranica.

S ovom porukom želimo vam olakšati stjecanje baze podataka sa web stranica proizvođača, koji imaju ograničen ugovor.
Kliknite na logotip proizvođača da biste došli do stranice za download.

Sve ostale dostupne baze podataka pločica možete kao i obično dobiti pomoću ViSoft Internet Update ili na ViSoft DVD-ima.

Najnovija obnova programa dostupna je na Internet Update!

ViSoft Premium 2013 pripremljen je! Dobiti ga možete korištenjem ViSoft Internet Update:


u meniju Pomoć kliknite Provjeri obnove »ViSoft Internet Update.

Nakon instalacije moći ćete se prijaviti na novi ViSoft portal za razmjenu datoteka.

Želimo vam puno uspjeha kod rada sa novom verzijom programa ViSoft Premium!

update2013-1

Dolazi uskoro: ViSoft Premium 2013!

Pripremite se: DVD-i sa novom verzijom programa ViSoft Premium 2013-1 uskoro će biti na vašem stolu. Čak i prije toga moći ćete ga dobiti pomoću ViSoft Internet Update – obratite pažnju na poruke na ovim stranicama.
Updateversand_2013-1_3_small

Još pre toga pripremili smo opis promjena u varijantama projekta.

Između ostalog, nova verzija donosi modificiranu funkciju varijanti projekta koja funkcionira ovako: kad počnete raditi na novom projektu, već radite sa varijantom projekta br. 1. Svaka sljedeća varijanta će biti sačuvana sa brojevima 2, 3, 4, itd.. Dakle, možete stvoriti potpuno različite prostorije unutar projekta i, naravno, koristiti ih kod prezentacije kupcima.

Takva hijerarhijska struktura osigurava da uvijek radite sa trenutačnom varijantom, dok su sve prethodne varijante sačuvane.

Vaš posao tako je postao lakši.

Oslobodite svoju kreativnost, a istovremeno snimite sve faze razvoja projekta.
variants

Video Highlights

New functionalities, shown in short and impressive videos. Watch highlights of the current version.

Additionally you’ll find all video files on our Youtube channel!

We wish you good entertainment!