Još pre toga pripremili smo opis promjena u varijantama projekta.

Između ostalog, nova verzija donosi modificiranu funkciju varijanti projekta koja funkcionira ovako: kad počnete raditi na novom projektu, već radite sa varijantom projekta br. 1. Svaka sljedeća varijanta će biti sačuvana sa brojevima 2, 3, 4, itd.. Dakle, možete stvoriti potpuno različite prostorije unutar projekta i, naravno, koristiti ih kod prezentacije kupcima.

Takva hijerarhijska struktura osigurava da uvijek radite sa trenutačnom varijantom, dok su sve prethodne varijante sačuvane.

Vaš posao tako je postao lakši.

Oslobodite svoju kreativnost, a istovremeno snimite sve faze razvoja projekta.
variants

E-mail potvrda primanja ViSoft novosti

Dobar dan

Ako čitate ovaj tekst, već ste upoznati sa ViSoft porukama. Hvala!
Ovdje možete naći tehničke informacije o programu, o novim bazama podataka i drugo.

Ali spremamo još više:
Pregled funkcija, koje pripremamo, savjeti i trikovi, pomoć kod stvaranja projekta, događaji, vaša lokalna kontatkna osoba, informacije o kompaniji i ljudima, koji stvaraju ViSoft.

Sve ovo i više naći ćete u našim ViSoft novostima, koje ćete primati svakog mjeseca.

Dali ste zainteresirani? Molimo javite nam vašu e-mail adresu tako da ispunite formular u prilogu.
Možete se registrirati i direktno klikom na simbol pisma na ovoj stranici.

Prijavite se i postati ćete prijemnik naših novosti.

Oops! Wir konnten Ihr Formular nicht lokalisieren.

U slučaju, da novosti više nećete željeti primati, možete se uvijek odjaviti.

Izbor varianti tastaturom

F6 scrolls ahead, F7 scrolls back

Tastenkombinationen / Shortcuts for ViSoft Variations

Useful shortcuts to change variants

Do you use the new variants functionality? In case we’re sure you’ll like the following shortcuts:

Save your variants as usual and switch them in any 2D or 3D view as following:

CTRL+ “PAGE UP” for switching to previous variant, CTRL+ “PAGE DOWN” for the next one.

The easiest way is done with function keys:

F6 scrolls ahead, F7 scrolls back

Video Highlights

New functionalities, shown in short and impressive videos. Watch highlights of the current version.

Additionally you’ll find all video files on our Youtube channel!

We wish you good entertainment!