Još pre toga pripremili smo opis promjena u varijantama projekta.

Između ostalog, nova verzija donosi modificiranu funkciju varijanti projekta koja funkcionira ovako: kad počnete raditi na novom projektu, već radite sa varijantom projekta br. 1. Svaka sljedeća varijanta će biti sačuvana sa brojevima 2, 3, 4, itd.. Dakle, možete stvoriti potpuno različite prostorije unutar projekta i, naravno, koristiti ih kod prezentacije kupcima.

Takva hijerarhijska struktura osigurava da uvijek radite sa trenutačnom varijantom, dok su sve prethodne varijante sačuvane.

Vaš posao tako je postao lakši.

Oslobodite svoju kreativnost, a istovremeno snimite sve faze razvoja projekta.
variants